ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Time:Sun
Jun 20
Mon
Jun 21
Tue
Jun 22
Wed
Jun 23
Thu
Jun 24
Fri
Jun 25
Sat
Jun 26
ภายนอก
ภายใน