ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Time:Sun
Jun 27
Mon
Jun 28
Tue
Jun 29
Wed
Jun 30
Thu
Jul 01
Fri
Jul 02
Sat
Jul 03
ภายนอก
ภายใน