ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Time:Sun
Jun 06
Mon
Jun 07
Tue
Jun 08
Wed
Jun 09
Thu
Jun 10
Fri
Jun 11
Sat
Jun 12
ภายนอก
ภายใน