ชั้น 4 - พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์

Time:Sun
Aug 15
Mon
Aug 16
Tue
Aug 17
Wed
Aug 18
Thu
Aug 19
Fri
Aug 20
Sat
Aug 21
ภายนอก
ภายใน