ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Time:Sun
Dec 27
Mon
Dec 28
Tue
Dec 29
Wed
Dec 30
Thu
Dec 31
Fri
Jan 01
Sat
Jan 02
ภายนอก
ภายใน