ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Time:Sun
Jan 03
Mon
Jan 04
Tue
Jan 05
Wed
Jan 06
Thu
Jan 07
Fri
Jan 08
Sat
Jan 09
ภายนอก
ภายใน