ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Time:Sun
Jan 02
Mon
Jan 03
Tue
Jan 04
Wed
Jan 05
Thu
Jan 06
Fri
Jan 07
Sat
Jan 08
ภายนอก
ภายใน