ชั้น 3 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Time:Sun
Jun 12
Mon
Jun 13
Tue
Jun 14
Wed
Jun 15
Thu
Jun 16
Fri
Jun 17
Sat
Jun 18
ภายนอก
ภายใน