ชั้น 4 - พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์

Time:Sun
Jul 10
Mon
Jul 11
Tue
Jul 12
Wed
Jul 13
Thu
Jul 14
Fri
Jul 15
Sat
Jul 16
ภายนอก
ภายใน