ชั้น 4 - พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์

Time:Sun
Jul 03
Mon
Jul 04
Tue
Jul 05
Wed
Jul 06
Thu
Jul 07
Fri
Jul 08
Sat
Jul 09
ภายนอก
ภายใน