ข้อมูลการลงทะเบียน

รายการ รวมค่าใช้จ่าย (บาท)

- ฟรี 1 ที่นั่ง สำหรับการเข้าร่วมประชุม

- ฟรี 2 มื้อ สำหรับอาหารกลางวัน

- ฟรี 4 มื้อ สำหรับอาหารว่าง

- ประกาศนียบัตร

฿3000


Thai-Charité MEC © 2018 All Right Reserved