อัลบั้ม 1

โครงการเพาะกล้า

อัลบั้ม 2

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

อัลบั้ม 3

เยี่ยมชมดูงานพิพิธภัณฑ์กายวิภาค เกษม แก้วอิ่ม
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัลบั้ม 4

โมเดลเสหมือนจริง