56-0259-009/01
หุ่นจำลองแขนฝึกผ่าตัดก้อนเนื้อ
56-0260-001/01
หุ่นจำลองแขนฝึกผ่าหนอง
56-0260-010/01
หุ่นจำลองแขนฝึกผ่าตัดหนอง
56-0261-010/01
หุ่นจำลองแขนฝึกทำคัทดาวน์
56-0262-005/01
หุ่นจำลองแขนฝึกเย็บแผลทำแผล