50-00736-001/01
หุ่นช่วยชีวิตฟื้นคืนชีพเด็กเล็ก
57-0490-004/01
หุ่นฉีดยาเข้าผิวหนัง
Injection trainer
57-0491-001/01
หุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก พร้อมเสียงสัญญาณ
Breech Intramusculab Injection Simulation Model)
57-0492-004/01
หุ่นแขนให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
Injection and blood sampling practic model typel I
57-0493-005/01
หุ่นฝึกเจาะหลอดเลือดแดง
arterial and venous patient training arm
57-0494-001/01
หุ่นฝึกเจาะเข่า
Knee for Aspiration
57-0495-001/01
หุ่นฝึกเจาะช่องท้อง
Lavage Trainer (Diagnostic Peritoneal)
57-0496-001/01
หุ่นฝึกเจาะช่องปอด
Decompression Trainer (Chest Drain&Needlel)
57-0497-001/01
หุ่นฝึกเจาะน้ำไขสันหลัง
Lambar Puncturel Trainer