58-0401-001/01
หุ่นจำลองสำหรับฝึกผ่าตัดต้อกระจก (แบบแห้ง)
Kitaro Dry LAB Kit
58-0402-001/01
หุ่นจำลองสำหรับฝึกผ่าตัดต้อกระจก (แบบเปียก)
Kitaro Wet LAB Kit