57-0270-001/01
หุ่นสาธิตฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก (แบบเต็มต้ว)
57-0271-001/01
หุ่นฝึกการกำจัดสิ่งแปลกปลอมในโพรงจมูก(แบบครึ่งซีก)