รหัสครุภัณฑ์ : 57-0271-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฝึกการกำจัดสิ่งแปลกปลอมในโพรงจมูก(แบบครึ่งซีก)
ภาควิชา : โสต ศอ นาสิกวิทยา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด