57-0485-002/01
หุ่น I.V. Injection
I.V. Injection Arm