56-0385-002/01
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียม
56-0416-001/01
เครื่องวัดไขมันใต้ผิวหนัง
Skill Fold Caliper
56-0417-010/01
เตียงชนิดพับได้ขนาด 72*180*70 ซม. แบบอลูมิเนียม
56-0418-001/01
อุปกรณ์สำหรับวัดระดับความลาดเอียงของร่างกาย
Dualer Inclinometer for spine & Extremity Rangs of Motion