56-0614-001/01
ชุดฝึกสอนกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า
AED Little Anne Training System
57-0380-002/01
หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ แบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุ่น
Adult with CPR Mornitor (Prestan Manikin Single)
57-0538-001/01
หุ่นฝึกเจาะน้ำไขสันหลัง
Lambar Puncturel Trainer
57-0539-001/01
หุ่นจำลองการฝึก Central Venous Puncture
Central Venous Puncture Trainer