58-0246-002/01

หุ่นมือสาธิตการให้สารน้ำ
58-0753-001/01

หุ่นฝึกการช่วยชีวิตเด็กโตขั้นสูง
59-0558-002/01

หุ่นจำลองสำหรับฝึกผ่าตัดต้อกระจก
59-0558-004/01

หุ่นจำลองสำหรับฝึกผ่าตัดต้อกระจก
59-0558-006/01

หุ่นจำลองสำหรับฝึกผ่าตัดต้อกระจก
60-0103-003/01

หุ่นลำลองกระดูกเชิงกรานสตรี
60-0497-001/01
Laerdal® Airway Management Trainer
หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่
60-0498-001/01

หุ่นจำลองฝึกตรวจวินิจแยกความผิดปกติในช่องท้อง
58-0753-003/01

หุ่นฝึกการช่วยชีวิตเด็กโตขั้นสูง
58-0753-004/01

หุ่นฝึกการช่วยชีวิตเด็กโตขั้นสูง
59-0867-002/01

หุ่นฝึกทำคลอดและล้วงรก มีมดลูกสำหรับล้วงรก
59-0936-009/01

หุ่นแขนฝึกเย็บแผล
60-0497-004/01
Laerdal® Airway Management Trainer
หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่
58-0753-002/01

หุ่นฝึกการช่วยชีวิตเด็กโตขั้นสูง
59-0558-001/01

หุ่นจำลองสำหรับฝึกผ่าตัดต้อกระจก
59-0558-007/01

หุ่นจำลองสำหรับฝึกผ่าตัดต้อกระจก
59-0935-001/01
Tracheostomy
หุ่นสาธิตการเจาะหลอดลมคอ
59-0935-002/01
Tracheostomy
หุ่นสาธิตการเจาะหลอดลมคอ
59-0936-003/01

หุ่นแขนฝึกเย็บแผล
60-0103-002/01

หุ่นลำลองกระดูกเชิงกรานสตรี