57-0624-002/01
ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บกระดูกคอและหลัง
Long Spinal Board set