56-0385-001/01
-
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียม
56-0385-002/01
-
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียม
56-0385-003/01
-
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียม
56-0385-004/01
-
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียม
56-0385-005/01
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียม
58-0083-001/01
หุ่นเลียนแบบการทำงานข้อมือและนิ้ว
Functional Model of the Hand and Finger Joints
58-0085-001/01
หุ่นเลียนแบบการทำงานข้อเข่า
Functional Model of the Knee Joint
58-0086-001/01
หุ่นเลียนแบบการทำงานข้อศอก
Functional Model of the Elbow Joint
58-0087-001/01
หุ่นเลียนแบบการทำงานข้อไหล่
Functional Model of the Shoulder Joint
58-0088-001/01
หุ่นเลียนแบบการทำงานข้อต่อตาตุ่ม
Functional Model of the Ankle Joints