59-0938-001/01

หุ่นข้อไหล่สำหรับการส่องกล้อง (Arthroscope Model of the shoulderm Joint)
57-0486-001/01
หุ่นจำลองโครงกระดูกสันหลัง สำหรับการเรียนการสอนยืดหยุ่นได้
Didactic Flexible Spine
57-0487-001/01
หุ่นจำลองสมองพร้อมหลอดเลือดแดงแยกชิ้นส่วนได้ 9 ชิ้น
Deluxe Brain with Arteries, 9-Part
57-0488-001/01
หุ่นจำลองแสดงประสาทกายวิภาคสมอง 8 ชิ้น
Neuro-Anatomical Brain,8-Part
57-0489-002/01
หุ่นฝึกการดูแลผู้ป่วยเด็กทารก
Pediatric Care Simulator (Mike and Michelle one-year-old)
58-0252-001/01
หุ่นฝึกการทำ Skeletal Traction
Skeletal Traction