58-0756-002/01

ชุดจอแสดงสัญญาณชีพจำลองของหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพ
58-0756-003/01

ชุดจอแสดงสัญญาณชีพจำลองของหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพ
58-0756-001/01

ชุดจอแสดงสัญญาณชีพจำลองของหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพ
58-0756-003/01

ชุดจอแสดงสัญญาณชีพจำลองของหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพ
59-0945-001/01

อะไหล่หุ่นเจาะไขสันหลัง LF01039U
55-04554-001/01
เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ
Low Frequency Electrical Simulator
56-0355-001/01
เครื่องมือสำหรับวัดและปรับค่าเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด
56-0356-001/01
เครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดพกพา
56-0357-001/01
เครื่องกระตุ้นประสาทผ่านทางผิวหนังแบบ 2 ช่องกระตุ้น
Digital Dual Channetens
56-0385-002/01
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียม
56-0416-001/01
เครื่องวัดไขมันใต้ผิวหนัง
Skill Fold Caliper
56-0417-010/01
เตียงชนิดพับได้ขนาด 72*180*70 ซม. แบบอลูมิเนียม
56-0418-001/01
อุปกรณ์สำหรับวัดระดับความลาดเอียงของร่างกาย
Dualer Inclinometer for spine & Extremity Rangs of Motion
56-0612-002/01
หุ่นฝึกการช่วยชีวิตแบบเต็มตัว โดยการผายปอด นวดหัวใจ พร้อมระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
Resusci Anne Skill Reporter
56-0613-001/01
ชุดสร้างสถานการณ์จำลองพร้อมชุดควบคุมไร้สาย
Simpad system
57-0390-001/01
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน
Automated External Defibrillator (AED)
57-0391-001/01
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน
Manual/AED Defibrillator
57-0535-002/01
เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องกระตุ้นการเต้นหัวใจแบบ 2 เฟส จ(พร้อมอุปกรณ์)
Defibrillator+Pacemaker
57-0535-005/01
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจแบบ 2เฟส (E Seires)
Defibrillator+Pacemaker (E Seires)
57-0535-005/02
รถเข็นสเตนเลส 2ชั้น มีราวกันตก 4ด้าน มีลิ้นชัก 1ลิ้นชัก