รหัสครุภัณฑ์ : 56-0612-002/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฝึกการช่วยชีวิตแบบเต็มตัว โดยการผายปอด นวดหัวใจ พร้อมระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์Resusci Anne Skill Reporter
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด