51-0643-004/01
หุ่นสาธิตกระบวนการคลอดพื้นฐาน (หุ่นล้วงรก)
Chirldbirth Simulator
56-0436-009/01
หุ่นสำหรับฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิด
56-0437-001/01
หุ่นสาธิตการฝึกตรวจการเปิดขยายของปากมดลูกและความบาง
Cervical Effacement & Dilation
56-0438-005/01
หุ่นสาธิตการฝึกทำหมัน (มดลูก)
Tubal Resection
56-0439-001/01
หุ่นสาธิตการฝึกทำหมัน (เต็มตัว)
57-0303-002/01
หุ่นสาธิตกระบวนการเจาะน้ำคร่ำ
57-0413-001/01
หุ่นฝึกตรวจภายในและมดลูก
Gynecology Diagnostic Training Modelype
57-0414-002/01
หุ่นฝึกทำคลอดพร้อมทารก
Advanced Childbrith Simulator
58-0251-001/01
หุ่นฝึกการทำ Vaginal Packing