รหัสครุภัณฑ์ : 57-0414-002/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฝึกทำคลอดพร้อมทารก Advanced Childbrith Simulator
ภาควิชา : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด