56-0355-001/01
เครื่องมือสำหรับวัดและปรับค่าเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด
56-0356-001/01
เครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดพกพา
56-0357-001/01
เครื่องกระตุ้นประสาทผ่านทางผิวหนังแบบ 2 ช่องกระตุ้น
Digital Dual Channetens