รหัสครุภัณฑ์ : 57-0485-002/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่น I.V. Injection I.V. Injection Arm
ภาควิชา : พยาธิวิทยา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาพยาธิวิทยา
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด