รหัสครุภัณฑ์ : 57-0492-004/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นแขนให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำInjection and blood sampling practic model typel I
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาอายุรศาสตร์
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด