รหัสครุภัณฑ์ : 57-0493-005/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฝึกเจาะหลอดเลือดแดงarterial and venous patient training arm
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาอายุรศาสตร์
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด