รหัสครุภัณฑ์ : 57-0491-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก พร้อมเสียงสัญญาณBreech Intramusculab Injection Simulation Model)
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาอายุรศาสตร์
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด