รหัสครุภัณฑ์ : 58-0162-002/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นแขนให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำInjection and blood sampling practic model typel I
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ห้องเก็บหุ่น ชั้น 6
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด