รหัสครุภัณฑ์ : 58-0249-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฝึกการทำ Marsupialization ของ Bartholin Cyst
ภาควิชา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด