60-0474-001/01

หุ่นแขนฝึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือด
60-0497-008/01
Laerdal® Airway Management Trainer
หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่
58-0283-002/01
One year intraosseous infusion and injection leg
หุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะและให้สารน้ำทางไขกระดูก
59-0558-005/01

หุ่นจำลองสำหรับฝึกผ่าตัดต้อกระจก
59-0856-002/01

หุ่นฝึกทำหัตถการอุบัติเหตุ
59-0936-004/01

หุ่นแขนฝึกเย็บแผล
59-1155-001/01

หุ่นแขนสหุ่นแขนสาธิตการฝึกเจาะหลอดเลือดดำ (LM-028)
60-0103-001/01

หุ่นลำลองกระดูกเชิงกรานสตรี
60-0474-005/01

หุ่นแขนฝึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือด
60-0475-001/01
Thoracenthesis Simulator
หุ่นฝึกการเจาะโพรงเยื่อหุ้มปอด
58-0245-001/01

หุ่นแขนสาธิตการฝึกฉีดยาหลอดเลือดดำและเจาะเลือด
58-0754-001/01

หุ่นฝึกปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงเด็กทารก
59-0936-001/01

หุ่นแขนฝึกเย็บแผล
59-0936-007/01

หุ่นแขนฝึกเย็บแผล
59-0938-001/01

หุ่นข้อไหล่สำหรับการส่องกล้อง (Arthroscope Model of the shoulderm Joint)
59-0939-001/01

หุ่นข้อเข่าสำหรับการส่องกล้อง (Arthroscope Model of the shoulderm Joint)
59-0947-001/01

หุ่นจำลองกระดูกข้อเท้า
59-1102-002/01

หุ่นฝึกเจาะการะดูดสำหรับเด็ก
60-0474-003/01

หุ่นแขนฝึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือด
60-0474-004/01

หุ่นแขนฝึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือด