52-0137-001/01
หุ่นโครงกระดูก
Classic Flexible Spine with Female Pelvsis
52-0138-001/01
หุ่นจำลองฐานศีรษะพร้อมสมอง
52-0187-001/01
หุ่นจำลองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
52-0346-001-002/01
ชุดฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตคืนชีพขั้นสูงและชุดสร้างสถานการณ์จำลองพร้อมชุดควบคุมไร้สาย
3205-05050
52-0638-001/01
หุ่นสาธิตการฝึกฝีเย็บ
52-0660-001/01
หุ่นจำลองหญิงมีครรภ์และหุ่นสำหรับฝึกทำคลอด
NOELLETM Matemal and Neonatal Birthing Simulator with PEDI Blue Neonate
53-0117-001/01
หุ่นจำลองกะโหลกศีรษะ 22ชิ้น
53-0483-001/01
หุ่นจำลองสำหรับสวนปัสสาวะชาย
53-0714-001/01
หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพแบบมีสัญญาณไฟ
53-0715-001/01
หุ่นใส่ Tube ผู้ใหญ่
53-0716-001/01
หุ่นจำลองการบาดเจ็บต่างๆ
Ultimate Hurt
53-0717-001/01
Laryngoscope ผู้ใหญ่
53-0925-001/01
หุ่นฝึกทารกฝึกนวดหัวใจและผายปอด
Resusci Baby Manikin Includes
53-0926-001/01
หุ่นฝึกช่วยชีวิต
Little Anne Manikin
53-0927-001/01
หุ่น CPR สำหรับเด็ก (เฉพาะตัวหุ่น)
Megacode kid with Vistalsim
54-0224-001/01
หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์
54-0247-001/01
หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่
Airway Management Training
54-0313-001/01
ผิวหนังสำรองหุ่นจำลองแขนฝึกฉีดยาเข้าหลอดเลือดำ
54-0491-001/01
หุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานพร้อมสัญญาณไฟแบบเต็มตัวรุ่น
Basic CPR (Resusci Anne Full Body Skill guide w/Hard Case)
54-0492-001/01
หุ่นเด็กฝึกนวดหัวใจและผายปอด
Resusci Junior with Skillguide