59-1087-001/01
หุ่นเด็กจำลองการฝึกทักษะการเจาะตรวจน้ำไขสันหลัง
Pediatric Lumbar Puncture
59-1088-002/01
หุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัวพร้อมชุดประเมินผล
Resusci Anne Wireless SkillReporter
59-1097-001/01
Laerdal Airway management Trainer cat
หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ
59-1098-001/01
หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับเด็กโต
Pediatric Intubation Trainer
59-1099-001/01
หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับเด็ก
Infant Airway Management TRAINER
59-1100-001/01 ถึง 001/04
หุ่นทารกฝึกช่วยชีวิต
Baby Anne, 4-Pack
59-1100-003/01
หุ่นฝึกช่วยชีวิตเด็กโต
Little Junior
59-1101-001/01
หุ่นใส่ท่อช่วยหายใจแบบยากสำหรับผู้ใหญ่
Difficult Airway Management Simulator Training Model
59-1102-001/01
หุ่นฝึกเจาะกระดูกสำหรับเด็ก
Laerdal Intraosseous Trainer
60-0474-002/01

หุ่นแขนฝึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือด
บ.59-02
หุ่นฝึกการใส่ท่อระบายทรวงอก & ฝึกแทงเข็มเพื่อลดความดันของเนื้อเยื่อปอด
Chest Drain & Needle Decompression Trainer
บ.59-03
หุ่นการฝึกตรวจเพื่อวินิจฉัยการบาดเจ็บช่องท้อง
Diagnostic Peritoneal Lavage (DPL) Trainer