58-0752-001/01

หุ่นทารกฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
58-0755-001/01

หุ่น SimJunior Simulator with Patient Simulator Peripheral Kit Complete
59-0305-001/01

หุ่นสาธิตการฝึกห้ามเลือดในโพรงจมูก
59-0306-001/01

หุ่นสาธิตการฝึกกำจัดสิ่งแปลกปลอมในโพรงจมูก
59-0558-003/01

หุ่นจำลองสำหรับฝึกผ่าตัดต้อกระจก
59-0856-002/01
หุ่นฝึกทำหัตถการอุบัติเหตุ
Trauma Man System
59-0867-001/01
หุ่นฝึกทำคลอดและล้วงรก มีมดลูกสำหรับล้วงรก
หุ่นฝึกทำคลอดและล้วงรก มีมดลูกสำหรับล้วงรก
59-0936-002/01

หุ่นแขนฝึกเย็บแผล
59-0936-005/01

หุ่นแขนฝึกเย็บแผล
59-0936-006/01

หุ่นแขนฝึกเย็บแผล
59-0936-008/01

หุ่นแขนฝึกเย็บแผล
59-0936-010/01

หุ่นแขนฝึกเย็บแผล
59-0937-001/01
Arthroscope Modle of the wrist
หุ่นข้อมือสำหรับการส่องกล้อง
59-0948-001/01

หุ่นจำลองกระดูกข้อมือและนิ้ว
59-0955-002/01
หุ่นจำลองนิ้วเท้า
Ingrowing Toenail Trainer
59-0956-001/01
ชุดจำลองการผ่าตัดไส้เลื่อน
Open Inguinal Hernia Repair Trainer + CD
59-0957-002/01
หุ่นจำลองขาเด็ก 1 ปี ฝึกเจาะให้สารน้ำทางไขกระดูก & ฉีดยาขา
One year Intraosseous & Infusion Simulator Leg
59-1083-001/01
หุ่นฝึกจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่ พร้อมระบบประมวลผลทีมฝึกปฏิบัติ
SimMan 3G Patient Simulator with Quality Debriefing
59-1085-001/01
หุ่นจำลองการบาดเจ็บบริเวณศรีษะ
Mr. Hurt Head Trauma Trainer
59-1086-001/01
หุ่นจำลองการฝึกสายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง
CVC Insertion Simulatior II