56-0436-009/01
หุ่นสำหรับฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิด
56-0437-001/01
หุ่นสาธิตการฝึกตรวจการเปิดขยายของปากมดลูกและความบาง
Cervical Effacement & Dilation
56-0438-005/01
หุ่นสาธิตการฝึกทำหมัน (มดลูก)
Tubal Resection
56-0439-001/01
หุ่นสาธิตการฝึกทำหมัน (เต็มตัว)
56-0606-001/01
หุ่นจำลองการฝึกปฏิบัติการนำสิ่งอุดตันออกจากหลอดลม
Choking Charlie
56-0607-001/01
หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจในทารกแรกเกิด
Laerdal Neonatal Intubation Trainer
56-0611-001/01
หุ่นฝึกจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจยากสำหรับผู้ใหญ่
Deluxe Difficult Airway Trainer
56-0612-001/01
หุ่นฝึกการช่วยชีวิตแบบเต็มตัว โดยการผายปอด นวดหัวใจ พร้อมระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
Resusci Anne Skill Reporter
56-0612-002/01
Resusci Anne Skill Reporter
หุ่นฝึกการช่วยชีวิตแบบเต็มตัว โดยการผายปอด นวดหัวใจ พร้อมระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
56-0614-001/01
ชุดฝึกสอนกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า
AED Little Anne Training System
56-0615-001/01
ชุดฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงและชุดสร้างสถานการณ์จำลองพร้อมควบคุมไร้สาย
Laerdal ALS Simulator with Simpad System
57-0208-005/01
หุ่นจำลองการตรวจทางทวารหนัก
Rectal Examination Trainer
57-0270-001/01
หุ่นสาธิตฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก (แบบเต็มต้ว)
57-0271-001/01
หุ่นฝึกการกำจัดสิ่งแปลกปลอมในโพรงจมูก(แบบครึ่งซีก)
57-0303-002/01
หุ่นสาธิตกระบวนการเจาะน้ำคร่ำ
57-0380-002/01
หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ แบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุ่น
Adult with CPR Mornitor (Prestan Manikin Single)
57-0414-002/01
หุ่นฝึกทำคลอดพร้อมทารก
Advanced Childbrith Simulator
57-0417-004/01
หุ่นฝึกการกู้ชีพขั้นสูงสำหรับเด็กเล็ก
Mega Code Kid
57-0418-001/01
หุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่น Wireless patient simulator SIM man 3G (Essential bleeding)
Essential Bleeding Manikin (Wireless Patient Simulator SimMan 3G)
57-0485-002/01
หุ่น I.V. Injection
I.V. Injection Arm