57-0486-001/01
หุ่นจำลองโครงกระดูกสันหลัง สำหรับการเรียนการสอนยืดหยุ่นได้
Didactic Flexible Spine
57-0487-001/01
หุ่นจำลองสมองพร้อมหลอดเลือดแดงแยกชิ้นส่วนได้ 9 ชิ้น
Deluxe Brain with Arteries, 9-Part
57-0488-001/01
หุ่นจำลองแสดงประสาทกายวิภาคสมอง 8 ชิ้น
Neuro-Anatomical Brain,8-Part
57-0489-002/01
หุ่นฝึกการดูแลผู้ป่วยเด็กทารก
Pediatric Care Simulator (Mike and Michelle one-year-old)
57-0490-004/01
หุ่นฉีดยาเข้าผิวหนัง
Injection trainer
57-0491-001/01
หุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก พร้อมเสียงสัญญาณ
Breech Intramusculab Injection Simulation Model)
57-0493-005/01
หุ่นฝึกเจาะหลอดเลือดแดง
arterial and venous patient training arm
57-0494-001/01
หุ่นฝึกเจาะเข่า
Knee for Aspiration
57-0495-001/01
หุ่นฝึกเจาะช่องท้อง
Lavage Trainer (Diagnostic Peritoneal)
57-0496-001/01
หุ่นฝึกเจาะช่องปอด
Decompression Trainer (Chest Drain&Needlel)
57-0538-001/01
หุ่นฝึกเจาะน้ำไขสันหลัง
Lambar Puncturel Trainer
57-0539-001/01
หุ่นจำลองการฝึก Central Venous Puncture
Central Venous Puncture Trainer
57-0622-001/01
หุ่นฝึกใส่ท่อ ICD ท่อระบายจากทรวงอก
Chest Tube Manikin
57-0623-001/01
ชุดจำลองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
Traction Splint Trainer
58-0083-001/01
หุ่นเลียนแบบการทำงานข้อมือและนิ้ว
Functional Model of the Hand and Finger Joints
58-0084-001/01
หุ่นเลียนแบบการทำงานข้อสะโพก
Functional Model of the Hip Joint
58-0085-001/01
หุ่นเลียนแบบการทำงานข้อเข่า
Functional Model of the Knee Joint
58-0086-001/01
หุ่นเลียนแบบการทำงานข้อศอก
Functional Model of the Elbow Joint
58-0087-001/01
หุ่นเลียนแบบการทำงานข้อไหล่
Functional Model of the Shoulder Joint
58-0088-001/01
หุ่นเลียนแบบการทำงานข้อต่อตาตุ่ม
Functional Model of the Ankle Joints