55-0471-001/01
หุ่นแขนฝึกวัดความดันโลหิตผู้ใหญ่
Blood Pressure Training System
55-0471-002/01
Blood Pressure Training System
หุ่นแขนฝึกวัดความดันโลหิตผู้ใหญ่
55-0471-003/01
Blood Pressure Training System
หุ่นแขนฝึกวัดความดันโลหิตผู้ใหญ่
55-0471-004/01
Blood Pressure Training System
หุ่นแขนฝึกวัดความดันโลหิตผู้ใหญ่
55-0471-005/01
Blood Pressure Training System
หุ่นแขนฝึกวัดความดันโลหิตผู้ใหญ่
55-0493-001/01
หุ่นทารกสำหรับฝึกฉีดยาที่ขา (หุ่นพื้นฐานการพยาบาลเด็ก)
Deluxe nurse training baby male and female
55-0493-001/02
Deluxe nurse training baby male and female
หุ่นทารกสำหรับฝึกฉีดยาที่ขา (หุ่นพื้นฐานการพยาบาลเด็ก)
55-0493-002/01
Deluxe nurse training baby male and female
หุ่นทารกสำหรับฝึกฉีดยาที่ขา (หุ่นพื้นฐานการพยาบาลเด็ก)
55-0493-003/01
Deluxe nurse training baby male and female
หุ่นทารกสำหรับฝึกฉีดยาที่ขา (หุ่นพื้นฐานการพยาบาลเด็ก)
56-0259-009/01
หุ่นจำลองแขนฝึกผ่าตัดก้อนเนื้อ
56-0260-001/01
หุ่นจำลองแขนฝึกผ่าหนอง
56-0260-010/01
หุ่นจำลองแขนฝึกผ่าตัดหนอง
56-0261-010/01
หุ่นจำลองแขนฝึกทำคัทดาวน์
56-0262-005/01
หุ่นจำลองแขนฝึกเย็บแผลทำแผล
56-0342-003/01
หุ่นจำลองแขนฝึกเย็บแผล
Suture and Stapling Practice Trainers
56-0385-001/01
-
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียม
56-0385-002/01
-
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียม
56-0385-003/01
-
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียม
56-0385-004/01
-
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียม
56-0385-005/01
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียม