54-0493-001/01
หุ่นทารกฝึกนวดหัวใจและผายปอด
Resusci Baby w/Skillguide
54-0501-001/01
หุ่นจมูก
54-0502-001/01
หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารกเพศชาย
54-0502-002/01
-
หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารกเพศชาย
54-0502-003-01
-
หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารกเพศชาย
54-0503-001/01
หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารกเพศหญิง
54-0503-002/01
-
หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารกเพศหญิง
54-0504-001/01
หุ่นโครงกระดูกสันหลัง
54-0505-001/01
หุ่นโครงกระดูกรุ่นพิเศษพร้อมฐาน
54-0506-001/01
หุ่นให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
54-0506-002/01
-
หุ่นให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
54-0525-001/01
หุ่นสำหรับฝึกตรวจตา
Examination Eye Simulator
54-0526-001/01
หุ่นเส้นประสาทและเส้นเลือดบริเวณใบหน้า
Nerves and Blood-Vessels on the Facial Skull
54-0527-001/01
หุ่น Spinal Injection Block
Spinal Injection Block
54-0528-001/01
หุ่นใส่ Tube
Airway Lamy Management Trainer
54-0529-001/01
หุ่นโครงกระดูกมนุษย์ทั้งตัว
Artificial Human Skeleton
55-0468-001/01
หุ่น Asucultation Trainer and Smart Scope
Asucultation Trainer and Smart Scope
55-0469-001/01
หุ่นแขนให้สารน้ำเด็กทารก
Infant Injectable Training Arm Infant Injectable Training Arm
55-0469-002/01
Infant Injectable Training Arm Infant Injectable Training Arm
หุ่นแขนให้สารน้ำเด็กทารก
55-0470-001/01
หุ่นฝึกใส่สายสวนปัสสาวะทารกเพศชาย และหญิงแบบครึ่งตัว
Infant Male and Female Catheterization Trainer