50-0729-001/01
หุ่น CPR เด็กกลาง
50-0730-001/01
หุ่น CPR เด็กแรกคลอด
50-0732-001/01
laryngoscope เด็ก
50-0733-001/01
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
50-0734-001/01
หุ่นจำลองฝึกฉีดยาเข้าไขสันหลังส่วนเอว
50-0735-001/01
หุ่นจำลองเด็กทารกฝึกปฏิบัติการพยาบาล และฝึกช่วยชีวิต (CPR แรกคลอด)
50-0737-001/01
หุ่นจำลองฝึกฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจ
50-0738-001//01
หุ่นจำลองทารก
50-0739-001/01
หุ่นแขนฝึกฉีดยาและเจาะเลือด
50-0740-001/01
หุ่นจำลองสำหรับการฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
50-0741-001/01
หุ่นจำลองฝึกเจาะส้นเท้า
51-0639-001/01
หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการเจาะคอ
Cricotracheotomy Trainer
51-0641-001/01
หุ่นจำลองเจาะเลือดให้สารน้ำ
51-0642-001/01
หุ่นเด็ก 3 ขวบทำ Nursing Skills
51-0643-004/01
หุ่นสาธิตกระบวนการคลอดพื้นฐาน (หุ่นล้วงรก)
Chirldbirth Simulator
51-0644-001/01
เครื่องช่วยสาธิตการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัติโนมัติ พร้อมอุปกรณ์
Automated Extern: Defibrillator (AED) Trainer
51-0644-004/01
หุ่นจำลองการตัดเย็บและซ่อมฝีเย็บ
Keele & Staff Episiotomy Repair Trainer
51-0824-001/01
หุ่นจำลองแสดงหน้าที่ของกล่องเสียง
Functional Model of thLarynx
51-0825-001/01
หุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ
Resusci Anne Full Body Skillguide w/Hard Case
52-0123-003/01
หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา
Eye Examination Simulator